Apells plåtslageri

Design av hemsida och visuell identitet för Apells plåt

Utmaning

Utmaningen var att skapa en särskiljande logotyp och visuell identitet som stärker Apells uttryck som ett modernt företag, stolt över sin historia. Ett starkt lokalt varumärke som står stadigt med sitt kvalitetstänkande, sin erfarenhet och sin yrkesskicklighet som bas.

Lösning

Logotypen har fått ett kantigt, stabilt utseende, med bokstäver som påminner om bockad plåt, där det stora A:et även kan användas som symbol på fordon, kläder och annat profilmaterial. En färgpalett hämtad från materialen som förekommer i plåtslagaryrket: stål, aluminium, rostfri plåt, zink och koppar. Ett bildspråk som visar friheten och kreativiteten i yrket, men även bilder som visar design och modernitet med sina vinklar och utsnitt.

Resultat

Apells plåtslageri är jättenöjda och det finns en stor intern stolthet över det nya utseendet på logotypen och profilmaterialet, till exempel på klädesplagg med mera. Apells har även blivit aktiva på instagram vilket ytterligare stärkt samhörighetskänslan och stoltheten internt.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Mikael