Förbo

Bostäder med hjärta och hjärna

Utmaning

Bostadsbolaget Förbo ägs av kommunerna Härryda, Lerum, Kungälv och Mölndal. Bostäderna finns nära stan och nära naturen och områdena skiljer sig åt en del, med radhus, parhus och lägenheter i allt från nybyggda stadsdelar till miljonprogramsområden. Vår utmaning är att presentera ett samlat erbjudande till alla hyresgäster och samtidigt få fram den lokala variationen.

Lösning

Vi är med och utvecklar Förbos intentioner att vara det ”personliga bostadsbolaget som ger hyresgästerna stora möjligheter att påverka sitt boende” i både formgivning och tonalitet. Samtidigt arbetar vi med att stärka den viktiga interna stoltheten och förståelsen för Förbos arbete på ägarnivå. Hittills har vi paketerat affärsplanen, tagit fram 2015 års årsredovisning och gjort grafisk inramning till bolagets femtioårsjubileum. Och lite annat.

Resultat

Arbetet vi gör för Förbo är långsiktigt. Hittills har arbetet resulterat i fin intern respons, glädjande nog fick vi till exempel trycka fler populärversioner av affärsplanen eftersom den var så efterfrågad.

Vi kommer att få anledning att återkomma längre fram, när resultatet av vårt arbete också landar hos hyresgästerna.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Mikael