Circus Reklam Byrå logo

Så bygger du teamkänsla – 5 tips för kick-offen

Här får du tips på några enkla teamövningar som kräver kreativt tänkande, problemlösning, samarbete, kommunikation och som även lockar till skratt.

1. Skrytmånsen.
I par om två skryter ni för varandra under ett par minuter om vad ni är bra på.
Sedan berättar den ena om den andra, och omvänt, inför resten av medarbetarna.
Hela gruppen får en positiv kick och känner ”vad bra vi är”!

2. Hej på dig du!
Denna övning ger mest effekt om man känner varandra sedan tidigare.
Presentera medarbetaren som sitter bredvid dig. Nya, givande perspektiv lyfts fram när varje medarbetare får höra hur hen uppfattas av någon annan i teamet. Dessutom får alla en liten självboost, då presentationerna oftast är positiva.

3. Bygg vidare på idéer.
Här kommer en variant på en mycket effektiv brainstorming. Börja med att tydliggöra syftet med mötet och tala om vilken typ av idéer ni söker. Låt alla, var för sig, lista 5–10 idéer utifrån den aktuella frågeställningen under fem minuter. Därefter får var och en tre tomma pappersark och skriver kortfattat ner en idé per ark.
Förslagen samlas sedan in och läggs i en hög.
Alla tar sedan tre valfria papper ur högen, dock inte sina egna.
Nästa uppgift är att bygga vidare och utveckla idén i text.
Samla in lapparna igen och gör om proceduren.
Nu kommer varje idé att ha två andra personers kreativa tillägg och idéer! Oftast är det lättare att bygga vidare på idéer än att komma på helt egna.

4. Legoskulpturen.
Detta är en kul övning där man övar på kommunikation och att lösa problem! Räkna med att övningen tar en halvtimme ungefär med instruktioner, genomförande och utvärdering.
En person (förslagsvis den som håller i övningen) bygger en legoskulptur som inte visas upp för resten av gruppen.
Därefter delas legobitar ut till gruppmedlemmarna.
Endast en person i gruppen får titta på legoskulpturen.
Därefter ska denna person beskriva skulpturen så att de andra tillsammans kan bygga en exakt kopia.

5. På löpet!
I den här övningen ska medarbetarna skapa sina egna tidningsrubriker om hur de tror att företaget kommer utvecklas de närmaste månaderna. Övningen tar totalt cirka en timme.
En hög med tidningar, papper, sax och klister delas ut till gruppen. Diskutera inom gruppen vad ni tror kommer att hända inom företaget. Vilka förbättringar kommer att ske? Därefter sätter gruppen tillsammans ihop ord med hjälp av urklipp från tidningarna så att de skapar egna rubriker.
Övningen används för att arbeta mot gemensamma mål och kan också följas upp efter några månader. Blev det som ni trodde? Skulle ni ha ändrat på några av rubrikerna idag?

Lycka till med teambyggandet!

Liza Egbuna
Skribent och arbetsmiljöombud

 

Vad behöver ditt företag hjälp med? Kontakta oss så diskuterar vi vidare!

Helena Ask, projektledare 0701-85 05 06

Magnus Ödman, VD och projektledare 0701-85 05 06