Circus Reklam Byrå logo
  • Content
  • Digital strategi
  • Digitalt
  • Grafisk design
  • Kommunikationsstrategi
  • UX-copy
  • Varumärkesarbete
  • Webb

TAKEDA, OVANLIGT.SE

Ett ovanligt lyckat koncept

Takeda är ett globalt forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag som bland annat forskar kring sällsynta sjukdomar. I Sverige lever närmare en halv miljon människor med en sällsynt diagnos, det vill säga en diagnos som berör högst 5 personer på 10 000 invånare.

Genom den nya digitala mötesplatsen ovanligt.se kan de som har ett sällsynt hälsotillstånd, deras närstående, hälso- och sjukvårdspersonal samt andra intresserade, lära sig mer om sällsynta diagnoser.

Vi på Circus har varit med hela vägen och utvecklat konceptet. I nära samarbete med Takeda arbetade vi först fram en kommunikationsstrategi som ligger till grund för designen och det content som finns på hemsidan. En omfattande digital strategi togs också fram tillsammans med Grafi Technology innan strukturen ritades upp. Ett flexibelt grafiskt manér ger en stor frihet som enkelt kan anpassas till olika enheter.

 

Med ovanligt.se vill läkemedelsföretaget Takeda, inom området Rare Diseases, förbättra livskvaliteten för patienter med ovanliga hälsotillstånd, stärka kunskapen om behandlingar och skapa samverkan med vården. Dessutom vill man öka kunskapsnivån och därmed göra skillnad, samt belysa viktiga frågor som jämställd vård i hela landet, för de som är drabbade av sällsynta hälsotillstånd eller ovanliga diagnoser.

Det finns ett stort behov av ökad kunskap kring sällsynta hälsotillstånd, något som även regeringen bekräftar genom att de meddelat att de inleder arbetet med att ta fram en ny nationell strategi. Att nå fram till politiker och beslutsfattare är också en viktig del av Takedas satsning på ovanligt.se.

Gå till ovanligt.se här.

Takeda i Norge har nu också lanserat den norska motsvarigheten till ovanligt.se för hälso- och sjukvårdspersonal.

”Ovanligt.se är skapad med alla som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras anhöriga i åtanke. Circus och Grafi har varit lyhörda för våra önskemål och tillsammans har vi arbetat fram en plattform som gör skillnad för de drabbade.”

Per Rydingsvärd, Business Unit Director, Rare Disease Takeda

I det grafiska manéret används mosaik i olika färger och former som representerar mångfald på ett abstrakt sätt.

 

I samband med lanseringen har vi också tagit fram lanseringsmaterial som används för att informera om ovanligt.se vid mässor, möten med vårdpersonal och vid andra relevanta sammanhang. Dessutom görs digitala kampanjer som berättar om ovanligt.se.

 

Vill du veta mer om projektet?

Blir du nyfiken och vill veta mer om vårt uppdrag för Takeda och det här projektet, ta gärna kontakt med Magnus. Mejla till magnus.odman@circusreklam.se eller ring 0701-85 05 06.

Mer som detta

Alla case

 

24 år av erfarenhet

AbbVie – adactopeople – Altan – Asics – Atmosfärpartner – Axalta – Bostadsbolaget – CampusPharma – Cuviva – Donsötank – Eductus – Ekelunds Väveri – ESOT – Finansinspektionen – Förbo – Försvarsmakten – Göteborgs Friidrottsförbund – Götenehus – Götenehus Group – Icopal – Löfgrens bageri – Mundipharma – Mylan – Najad – Ness Advokater – Oblique – Orkla – Partille Golfklubb – Pharma prim – Pharmacosmos – Pogab – Royal Canin – Smith & Nephew – Servier – Skanska – Sobrera – Spectronic – Takeda – Ventilationskontroll – Viatris – Volvofinans Bank – V-tab