Skanska

Digitalisering pågår på Skanska

Utmaning

Bygg är en traditionell bransch med långa ledtider där projekt kan ta år att färdigställa. När resten av världen skyndar med stormsteg mot allt större användning av digitala hjälpmedel och ett digitaliserat mind set, var det inte länge sedan bygg låg strax efter branscher som jordbruk och jakt. Skanska satte tidigt till resurser för att ta branschtäten när det gäller att använda digitaliserade verktyg och arbetssätt. Redan idag ger digitaliseringsarbetet inom Skanska effekter i verkligheten, på riktiga projekt. Men alla känner inte till vad som redan görs – som att AI används för att hitta den bästa placeringen för ett bostadshus eller att kontorskvarter byggs med hjälp av AR och VR. Det ville vi och vår uppdragsgivare ändra på!

Lösning

Kampanjen ”Digitalisering pågår” startade internt med syftet att sprida kunskapen inom Skanska om vad som faktiskt görs, samt för att skapa engagemang för frågan. Därefter breddades målgruppen till att också omfatta samarbetspartners, kunder, leverantörer och branschen i stort. Med kampanjsajt, digitala nyhetsbrev, explainers och inlägg i Skanskas sociala medier skapades uppmärksamhet. Startskottet var ett magasin, med specialskrivet content och riktade erbjudanden, som skickades direkt till noggrant utvalda målgrupper.

Resultat

Den interna kampanjen har väckt intresse bland Skanskas medarbetare och bland annat bidragit till att det digitala ”mind setet” växer sig allt starkare. Samtidigt som Skanska-verksamheter över hela landet bidragit med lyckade case och egna erfarenheter. Läs en blädderbar version och hitta kampanjsajten här.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Mikael