Bostadsbolaget

Hos Bostadsbolaget får hyresgäster Trivas

Utmaning

Trivas är Bostadsbolagets hyresgästtidning och innehåller nyheter, reportage och inspiration. Med ca 23000 hyresgäster var en av utmaningarna att skapa ett innehåll som tilltalas av många. Och som är lätt att ta till sig, även för de som inte har svenska som modersmål. Tidningen skulle spegla verkligheten ute bland Bostadsbolagets boende och bekräfta att hyresgästerna valt rätt i sitt boende.

Lösning

Med en luftig och lättillgänglig layout och hög visuell läsbarhet i artiklarna blir tidningen enkel att ta till sig för alla. Tidningen är ålders- och kultur- och ämnesöverskridande i bild och reportageval, för att ge hög igenkänning hos den breda målgruppen. Bilder och foton har en viktig roll i berättandet och ökar tillgängligheten genom att läsaren får den viktigaste informationen genom ingresser, korta texter och bildberättande.

Resultat

I en läsarundersökning som gjordes 2014 av undersökningsföretaget Markör, framkom att Trivas är en tidning som är lätt att ta till sig och förstå (84 procent var positiva) och som har en bra layout (69 procent var positiva).

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Mikael