Förbo

Hundra procent hållbart

Utmaning

Som kommunalt bostadsbolag förväntas Förbo ta ett stort samhällsansvar. 2017 togs beslutet att förpacka arbetet inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Önskemålet till oss som byrå var en tydlig, pedagogisk och läsvärd trycksak. Den skulle både ha fokus på hållbarhetsarbetet och redovisningsbitarna, och samtidigt ge en bra bild av vilka Förbo är. Hållbarhetsredovisningen gjordes enligt Global Reporting Initiative (GRI) – vilket ställde krav på att följa dess standard. För att förstärka budskapet skulle den förpackas på ett intresseväckande sätt.

Lösning

I trycksaken ville vi visa hur Förbo arbetar och vad de gör i vardagen, lyfta fram visionerna och redovisa resultaten inom hållbarhetsarbetet. Det gjordes med en lättillgänglig och lockande layout som innehöll en mix av större bildreportage, faktatexter och -rutor och infografik i kombination med ”frågor & svar” där Förbos medarbetare var avsändare. I nära samarbete med vår kund löste vi många frågeställningar ”för första gången” fattade beslut och gjorde strategiska vägval längs vägen. Som alltid hade vi produktionen igenom också siktet på ett högre syfte: att se till att varje enskild sida också uttrycker vad varumärket Förbo står för och de strategier som ligger bakom arbetet. För att förstärka innehållets budskap förpackades redovisningen i en kompostpåse med budskapet ”Hundra procent hållbart innehåll”.

Resultat

Med ekologiska, ekonomiska och sociala förtecken vill Förbo vara med och göra samhället lite bättre. Ett sätt att göra det är att berätta vad man gör och varför man gör det. På 72 sidor hållbarhets- och årsredovisning har vi på Circus hjälpt till att förpacka bolagets verksamhet och hållbarhetsarbete. Redovisningen lanserades i samband med årsstämman i mars och delades ut till kommunfullmäktige i de fyra ägarkommunerna och alla medarbetare samt publicerades på hemsidan. Trycksaken lever upp till förväntningarna från Förbo som är glada och stolta över resultatet:

”Jag tycker att vi har lyckats skapa en läsvärd produkt som både är intressant och relevant. Samtidigt sticker den ut ur mängden och speglar verkligen Förbos varumärke och värderingar.”
– Anna Granander, projektledare för Förbos hållbarhets- och årsredovisning.

Trycksaken nominerades i Publishingpriset 2018 i kategorin ”Årsredovisningar allmänägda företag”.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Helena!