Circus Reklam Byrå logo

KAMPANJ

Integrerade kampanjer i flera mediekanaler bygger starka varumärken

Ofta når vi era målgrupper i flera kanaler samtidigt. Kanalstrategin lägger grunden till kloka kanalval. På så sätt blir kommunikationen med marknaden stark och tydlig.

Vi tar fram kampanjer med innehåll som fungerar sammanhållande och utvecklar upplevelsen av ert varumärke. Både visuellt och budskapsmässigt.

En attraktiv hemsida med relevant content för målgruppen, marknadsföring i sociala medier via både inlägg och annonserade inlägg och digitala stortavlor på stan. Reklam på bussbaksidor, på hållplatser, kanske marknadsföring ombord på tåg eller information på apotek. Kanalvalen kan se olika ut, men att kombinera marknadsföringskanaler och förmedla ett gemensamt budskap är effektivt och ger mätbara resultat. Dina målgrupper möter ditt varumärke i flera kanaler och identifierar snabbt vem som är avsändaren.

 

Exempel på uppdrag