Pogab

Ny grafisk identitet stärker Pogabs marknadsposition

Utmaning

Hur skapas en ny gemensam grafisk identitet som bygger intern stolthet och tar plats på marknaden som ett av Västsveriges största byggnadsplåtslagerier? En identitet som också stärker det nya varumärket Pogab när PIAAB och Gårda Byggnadsplåtslageri slås ihop.

Lösning

Vi har valt ett bildspråk som signalerar kvalitet, design, formkänsla, närhet, materialkunskap, hantverk och yrkesskicklighet. Den nya logotypen har skapats med inspiration från former och linjer från plåtslagarnas vardag, där yrkesskicklighet och hantverkskunnande genomsyrar varje bokstav.

Resultat

I en traditionell bransch sticker den nya grafiska identiteten ut och stärker visionen om att vara det ledande plåtslageriet.
– Den nya identiteten stämmer väl överens med det hantverkskunnandet som finns på Pogab. Sammanslagningen av företaget, med det nya utseendet, har också fått ett bra mottagande av kunderna som känner igen sig samtidigt som de uppfattar Pogab som en ännu starkare samarbetspartner än tidigare, säger ägarna Mathias Matsson och Mattias Kloo.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Magnus