Förbo

Hemma hos dig är det du som bestämmer

Utmaning

Hos Förbo finns möjligheter för hyresgäster att skapa ett personligt hem, och själva påverka lägenhetens inredning och ekonomi. Tillvalskonceptet Personliga hem hade några år på nacken och behövde en uppfräschning, både grafiskt och innehållsmässigt. Vårt uppdrag gick ut på att sätta en ny grafisk form och skapa en tydlig identitet och kommunikation för konceptet Personliga hem, under Förbos varumärke och grafiska profil.

Lösning

Med devisen ”Hemma hos dig är det du som bestämmer” inspireras och uppmuntras hyresgästerna att göra tillval till sina lägenheter. Vi designade ett unikt mönster och tog fram en uppdaterad färgskala från nyanserna sjöskum till puderrosa. I den grafiska verktygslådan finns också ett handritat typsnitt och enkla symboler som beskriver hur tillvalssystemet fungerar i praktiken – för att ge Personliga hem en egen identitet.

Resultat

På alla förbovärdskontor finns idag en Personliga hem-profilerad utställning, inramad av tapet, affischer, broschyr- och skyltmaterial. Konceptet utvecklas hela tiden, till exempel har en inredningsbloggare kopplats till konceptet för att ge hyresgäster tips och råd kring att göra om hemma. Personliga hem har också en återkommande plats i Förbos tidning till hyresgästerna; Förbobladet.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Mikael