ALK

Pollenkoll är din guide i pollenallergin

Utmaning

Att öka antalet besökare till hemsidan Pollenkoll.se, att utveckla och lansera appen Pollenkoll och att utveckla och driva Facebook-sidan Pollenkoll, alla delar i en kampanj riktad till personer med pollenallergi och/eller deras barn eller andra anhöriga.

Pollenallergi kan kallas en folksjukdom och ungefär 25% av befolkningen har besvär under pollensäsongen. Pollenkoll.se har en ambition att nå ut med sitt budskap kring allergi och behandlingar för att minska mängden obehandlade allergiker.

Lösning

Redan från start visste vi att antalet besökare på hemsidan var bra, men vi ville öka andelen SEO-drivna besökare och minska andelen adwordsannonser, för att på sikt få en starkare hemsida.

Tillsammans med kunden ALK och vår samarbetspartner Grafi ville vi utveckla besökarna och se till att rätt personer nåddes av våra viktiga budskap.

Resultat

Antalet besökare på pollenkoll.se var ungefär 769 000 under allergisäsongen. Av dessa klickade sig ca 354 000 vidare till bland annat de lokala pollenprognos-sidorna. Andelen besökare från organiskt sök gick från 25% till 76%, en ökning med 110 000 besökare. Ungefär 93 400 personer interagerade med Pollenkolls facebookinlägg, och både gillade och delade inlägg med allergiska vänner. Dessutom nappade ett hundratal personer på erbjudandet om tid för pricktest hos allergiläkare. Överlag ett gott resultat och positivt mottagande i målgrupperna!

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Magnus!