Skanska

Hållbar samhällsutveckling

Utmaning

Skanska är ett av världens största byggföretag. I Sverige har man 11000 medarbetare, men företaget finns även i Europa och USA. Utmaningen är att hålla ihop marknadskommunikationen och samtidigt lyfta fram och särskilja Skanskas olika verksamheter och erbjudanden. Utåt finns bara ett Skanska.

Lösning

Utifrån Skanskas tonalitet, grafiska profil och bildspråk skapar vi marknadskommunikation för alla kanaler. Till största delen jobbar Circus med business to business och internkommunikation.

Resultat

En väl sammanhållen kommunikation som ändå tillåts ha skillnader mellan de olika regionerna/affärsområdena för egen identifikation. Ett äkta och öppet tilltal.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Mikael