Circus Reklam Byrå logo

STRATEGI

Bakom varje lyckad marknadsaktivitet står en klok strategi

En genomtänkt strategi lyfter varumärket och gör så att ni når era mål och kommunicerar med er målgrupp på ett effektivt och engagerande sätt.

När vi hjälper till med en varumärkesstrategi kan vi stå för allt från en genomlysning av marknaden, till research och den strategiska och taktiska planeringen för framtiden. Allt beroende på vilken nivå ni som uppdragsgivare önskar.

En digital strategi behövs när ett företag vill nå ut och ta sin plats på marknaden. När vi på Circus tar fram digitala strategier för våra kunder är det ofta i samband med att också utvecklar hemsida och företagets digitala närvaro. Det är viktigt att tänka igenom stegen, hur ni väljer att uppträda och vad ni vill uppnå. Var befinner sig era målgrupper och vilka är era viktigaste målgrupper? För att uppfattas som tydliga så bör vi hålla en röd tråd i allt vi gör så att era användare direkt känner igen sig och vet vilka ni är.

När det gäller kommunikationsstrategi så är detta många gånger en del av ett varumärkesarbete och handlar om hur varumärket ska se ut, vilken tonalitet ska vara för att strategiskt uppnå satta mål. Men det kan även handla om hur ni tar er ut på marknaden, vilka marknadsföringskanaler ni bör välja och när aktiviteterna ska utföras.

Kanalstrategin för marknadsföringskampanjer och varumärken kan handla om att ha en ständig närvaro i miljöer där användarna befinner sig, men även om att göra större insatser i särskilda perioder då ett ämne eller en händelse är extra mycket på agendan för potentiella kunder.

Exempel på uppdrag