Circus Reklam Byrå logo
  • Vad vi gör

Så tar vi oss an dina utmaningar och gör skillnad för ditt varumärke

Våra kunder säger ofta att de uppskattar vårt engagemang och hur vi tar oss an uppdrag med målet att skapa resultat. För att få bästa möjliga effekt ser vi till att skaffa så mycket kunskap som möjligt, om både företag och tjänster eller produkter. Och dessutom förstå utmaningarna och se vilka möjligheter som finns. Starten på ett nytt samarbete kan se olika ut. Ibland börjar det med en gemensam workshop där vi lär känna ett bolag och förstår hur de unika förutsättningarna ser ut. Och ibland utgår vi från befintliga guidelines och lagda kommunikationsplaner.

Som bekant blir kanalerna att kommunicera i fler och fler. Därför blir det också allt viktigare att alla kanaler samspelar för att bilden av ett företag eller varumärke ska uppfattas som tydlig, attraktiv och konsekvent. De flesta uppdrag vi tar oss an är integrerade projekt där det ingår strategi, grafisk design, varumärkesplattform med budskap och tonalitet, hemsida, upplägg för sociala medier, övriga marknadsföringsåtgärder och aktivitetsplaner.

Vi har delat in vårt erbjudande i strategi, varumärke, design, digitalt och kampanj. I praktiken samverkar ofta flera av dessa för att skapa både affärsnytta och starka varumärken som tilltalar målgruppen. Hur kan vi hjälpa dig?

STRATEGI

En strategi fungerar som långsiktigt stöd för dina marknadsaktiviteter

När vi på Circus hjälper ditt företag med en varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi eller en digital strategi, kan vi stå för allt från en genomlysning av marknaden, till research och den strategiska och taktiska planeringen för framtiden.

VARUMÄRKE

Framgång föds ofta ur en genomarbetad varumärkesplattform

Tillsammans arbetar vi med ditt varumärkes tonalitet, kärnvärden, varumärkeslöfte och huvudbudskap. Vi är specialiserade på varumärkesutveckling och utvecklar varumärkesplattformar i nära samarbete med våra kunder.

DESIGN

Genomtänkt design stärker ditt varumärke och hjälper det ta sin plats på marknaden

Designen eller det grafiska uttrycket blir många gånger avgörande för hur vi uppfattar ett varumärke, en tjänst eller ett företag. God design fångar intresset och rätt typografi gör det enkelt att läsa en text och förstå vad företaget eller varumärket vill. Design som bygger varumärken.

DIGITALT

Ofta fungerar digitala medier som ett nav för alla marknadsaktiviteter

Vi designar och skapar innehåll för digitala plattformar som lyfter både företag och varumärken på strategisk nivå. Men även kampanjsajter, sociala medie-kampanjer eller digitala annonskampanjer med syfte att informera, sprida kunskap eller driva trafik och försäljning.

KAMPANJ

Integrerade kampanjer i flera mediekanaler bygger starka varumärken

Ofta når vi era målgrupper i flera kanaler samtidigt. På så sätt blir kommunikationen  både stark och tydlig. Vi skapar kampanjer som utvecklar upplevelsen av ert varumärke. Både visuellt och budskapsmässigt.

Nyfikenhet, mod och passion!