Circus Reklam Byrå logo
  • Hållbarhet

Våra värderingar

Vi på Circus vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ur ekologisk, ekonomisk och social vinkel. Det är en viktig del av vårt samhällsengagemang och målet genomsyrar våra värderingar. Vi hjälper våra uppdragsgivare att leva upp till sina hållbarhetsmål.

  • Vi respekterar mänskliga rättigheter
  • Vi följer lagar och förordningar
  • Vi visar hänsyn till miljö och arbetsvillkor
  • Vi tar avstånd från korruption, mutor och bestickningar

 

6 utvalda punkter för hållbarhet

(Utdrag ur Circus Miljö- och hållbarhetspolicy)

Respekt

Vi visar respekt och utvecklar goda relationer med kunder och kollegor. Alla medarbetare behandlas lika oavsett kön, ålder och bakgrund. Fysisk och social arbetsmiljön ska stödja välbefinnande.

Energianvändning

Vi försöker ha låg energianvändning bland annat genom att belysning, datorutrustning och skrivare stängs av. Vid inköp av elkrävande utrustning väljer vi modeller med låg elförbrukning.

Samarbetspartners

Vi arbetar gärna med partners och kunder som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och stimulera till en dialog som driver frågorna framåt.

Resor, logi och transporter

Vi väljer tåg som transportmedel om möjligt och tar gärna digitala möten för att undvika onödiga transporter.  Förmånscyklar erbjuds till alla anställda.

Resursanvändning

Vi återvinner, källsorterar och skickar i största möjliga omfattning dokumentation, offerter samt fakturor elektroniskt.

Uppföljning

Hållbarhetspolicyn revideras årligen för att ständigt förbättra miljöarbetet.

Att bidra till en hållbar utveckling är en viktig del av vårt samhällsengagemang.