Circus Reklam Byrå logo

VARUMÄRKE

Framgång föds ofta ur en genomarbetad varumärkesplattform

Ofta börjar vi med en gemensam workshop för att fånga upp så mycket som möjligt av era tankar och idéer, innan vi sätter igång vårt arbete för att utveckla ditt företags varumärke.

Gemensamt arbetar vi fram varumärkets tonalitet, och kan diskutera och formulera vision, mission och varumärkeslöfte med mera som ingår i en varumärkesplattform. Vi kan föreslå marknadsstrategiska åtgärder och är specialiserade på varumärkesutveckling. Varumärkesarbetet kan också inkludera en genomlysning av marknaden, research, strategisk planering, taktiska råd, och resultera i till exempel en varumärkesbok med varumärkesplattform, budskapsplattform, kommunikationskoncept och grafisk manual eller förslag på aktivitetsplan.

Företag och verksamheter som redan har en varumärkesplattform

Om din organisation redan har gjort ett varumärkesarbete och har en varumärkesplattform och en grafisk profil så anpassar vi oss efter det. Vi har stor vana vid att arbeta med starka varumärken, både nationella och internationella, och att se till att allt marknadsföringsmaterial vi gör stämmer överens med den befintliga varumärkesprofilen. Vi utmanar och är kreativa inom de gränser som finns och skapar stark kommunikation som syns hos dina målgrupper.

Exempel på uppdrag