Skanska

Vi ger Skanska ett ansikte i väst

Utmaning

Att Skanska är ett av Sveriges största byggföretag känner de flesta till. Men storleken kan ibland sätta käppar i hjulet för att få den kontakt som önskas i närområdet. Har man behov av en skola eller ett kontor kanske man inte vänder sig till gigantiska Skanska. Samtidigt är Skanska en verksamhet som i kraft av just sin storlek kan erbjuda resurser och kompetenser som kan komma till stor nytta inom Göteborgsregion.

Lösning

För att få till dialogen och bli en välkommen röst i det lokala samtalet behöver Skanska presenteras som det man är: lyhörda, mänskliga och oerhört intresserade av det som är viktigt för den lokala samhällsutvecklingen. Att skapa värde för bland andra politiker, tjänstemän, publika och privata kunder. Men även för samarbetspartners och kommunernas invånare.

Detta görs bland annat genom målgruppsanpassade digitala nyhetsbrev, frukostseminarier och dito webbinarier, debattartiklar i lokalpress och en flitig närvaro i sociala medier. I varje aktivitet strävar vi efter att låta Skanskas egna medarbetare komma till tals och berätta med sina egna ord.

Resultat

Skanska har uppmärksammats lokalt. Seminarier och webbinarier är välbesökta, nyhetsbreven har bra klickstatistik, Skanska syns mer i lokaltidningarna och man kommer oftare till samtal med potentiella kunder i kloka skeden och det hela landar i fler och ömsesidigt bättre affärer.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Mikael